Team Links:

SEIBU LIONS   |  
Japan Pacific League

List of all known alumni on The Baseball Cube
Masahiro Abe (2010-2012)
Shogo Akada (1999-2004,2006-2009)
Shogo Akiyama (2011-2012)
Hayato Aoki (2000,2002-2005)
Kazuyoshi Aoki (2004)
Hideto Asamura (2010-2012)
Kazumasa Azuma (2004-2006)
Jonah Bayliss (2009)
Hiram Bocachica (2008-2009)
Craig Brazell (2008)
Dee Brown (2010-2011)
Alex Cabrera (2001-2004,2006-2007)
Giovanni Carrara (1998)
Chris Carter (2012)
Scott Cooper (1996)
Orestes Destrade (1989-1992)
Yoshihiro Doi (1998-2000,2002-2003,2009-2010)
Hirotaka Egusa (2011)
Akira Etoh (2006-2009)
Tom Evans (2002)
Jose Fernandez (2004,2010-2011)
Tony Fernandez (2000)
Taiyoh Fujita (2009-2012)
Jiro Fujitate (2004)
Ryohei Fujiwara (2011-2012)
Kazuki Fukuchi (2006-2007)
Tsuyoshi Furuya (2004)
Esteban German (2012)
Chris Gissell (2006-2007)
Enrique Gonzalez (2012)
Mitsutaka Gotoh (2000,2002-2004)
Taketoshi Gotoh (2003-2004,2007-2011)
Alex Graman (2006-2011)
Takuya Hara (2007-2012)
Kazuya Harai (1996-2002)
Ryo Hayashizaki (2011)
Masamitsu Hirano (2008-2012)
Hiroshi Hirao (2001-2004,2006-2012)
Kazuyuki Hoashi (2002-2011)
Hidekazu Hoshi (2008-2012)
Takanori Hoshi (2011-2012)
Tomoki Hoshino (1999-2000,2002-2012)
Toru Hosokawa (2002-2004,2006-2010)
Kazushi Hosomi (2003)
Ming Hsu (2005-2011)
Toshiaki Inubushi (1996,2000,2002-2004)
Kazuhisa Ishii (2008-2012)
Takashi Ishii (1994-2000,2002-2007)
Yoshihito Ishii (2003-2004,2006-2011)
Mitsugu Ishikawa (2012)
Toshihiro Iwao (2010)
Tetsuya Iwasaki (2007-2011)
Darrin Jackson (1995-1996)
Jason Johnson (2007)
Masahide Kaizuka (2000-2004,2006-2007)
Tetsuya Kakiuchi (1991-2002)
Shinsuke Kasuga (2004)
Yasuyuki Kataoka (2006-2012)
Junichi Kawahara (2005,2007)
Yusei Kikuchi (2011-2012)
Fumikazu Kimura (2007,2009,2011-2012)
Matt Kinney (2008)
Takayuki Kishi (2007-2012)
Kazuhiro Kiyohara (1986-1996)
Hirotaka Koishi (2012)
Kimiyasu Kudoh (1982-1994,2010)
Masato Kumashiro (2011-2012)
Takumi Kuriyama (2004,2006-2012)
Satoshi Kuroda (1995,1997,1999-2001)
Haruki Kurose (2004,2007-2010)
Jeff Liefer (2006-2007)
Kazuyuki Maeda (2003-2004)
Kazuhisa Makita (2011-2012)
Kazuo Matsui (1995-2003)
Hironori Matsunaga (2006-2007,2009-2012)
Kenta Matsusaka (2007-2009)
Daisuke Matsuzaka (1999-2000,2002-2006)
Scott McClain (2001-2004)
Koji Mitsui (2002-2009)
Taka Miura (2008-2009)
Akira Miyakoshi (2005-2007)
Kazuki Miyata (2009-2010,2012)
Kazuaki Miyazaki (2004)
Yoshitaka Mizuo (2002-2003)
Keisuke Mizuta (2001-2004,2006-2009)
Shinji Mori (1997-2000,2002-2005)
Ryan Mulhern (2011)
Tony Muser (1979)
Kyohei Nagae (2012)
Hiroyuki Nakajima (2002-2004,2006-2012)
Satoshi Nakajima (1998-2002)
Micheal Nakamura (2012)
Takeya Nakamura (2003-2004,2006-2012)
Shota Nakata (2012)
Hiroshi Narahara (1991-1997)
Fumiya Nishiguchi (1995-2000,2002-2012)
Kosuke Noda (2002-2004,2006-2010)
Ryoma Nogami (2009-2012)
Koji Ohnuma (2002-2008)
Hiroyuki Ohshima (2002-2004,2006-2008,2010-2012)
Susumu Ohtomo (1996-2004)
Tatsuya Oishi (2012)
Atsushi Okamoto (2004-2008,2010-2012)
Shinya Okamoto (2008-2009)
Yosuke Okamoto (2010,2012)
Yuji Onizaki (2011-2012)
Goh Ono (2004,2006)
Chikara Onodera (2003-2010)
Koji Onuma (2009-2010)
Jose Ortiz (2012)
Shuichiro Osada (2003-2012)
Yutaro Osaki (2007-2012)
Tatsuya Ozeki (1996,1998-2004)
Mike Pagliarulo (1994)
Corey Paul (1999-2000)
Rudy Pemberton (1997-1998)
Shogo Saito (2010-2012)
Yataro Sakamoto (2011)
Ryo Sakata (2009-2012)
G.G Sato (2004,2006-2010)
Hideki Satoh (1999-2000)
Tomoaki Satoh (2001-2004,2006-2012)
Tomoki Satoh (2004)
Kazuhiro Shibasaki (1998-1999,2003-2005)
Hiroyuki Shibata (1999,2001-2004,2007)
Takumi Shiigi (2003-2004)
Shigenobu Shima (2012)
Takayuki Shimizu (2009)
Tetsuya Shiozaki (1990-2000,2002-2004)
Eiji Shotsu (2005-2009)
Brian Sikorski (2010-2011)
Ginjiro Sumitani (2006-2012)
Ken Suzuki (1989-2002)
Koji Tahara (2001,2003-2004,2006)
Hiroyuki Takagi (1995-2004,2006-2008)
Taisei Takagi (1996-2004)
Fumikazu Takanami (2003-2004)
Hisashi Takayama (2000-2004,2006-2012)
Shota Takekuma (2009-2012)
Tatsuya Takeno (2010-2011)
Hiromasa Tamano (1999-2002,2004)
Yasuhiro Tanaka (2010,2012)
Shinji Taninaka (1997-2000,2008-2010)
Masahiro Tazaki (2004-2006)
Hisaki Tomioka (1995-1997,2000,2002)
Kenichi Toriyabe (2002-2004)
Kiyoshi Toyoda (1995-2000,2002-2005)
Naoki Uchizono (2002-2004)
Joe Ueda (1989-1990,1993-2004)
Tatsuyuki Uemoto (2004,2006-2012)
Ty Van Burkleo (1987-1990)
Kazuhiro Wada (1997-2004,2006-2007)
Hideaki Wakui (2005-2012)
John Wasdin (2009)
Terry Whitfield (1981-1983)
Randy Williams (2012)
Chris Wright (2005)
Minoru Yamagishi (2005-2009)
Ayumu Yamamoto (2007)
Jun Yamamoto (2009-2010,2012)
Satoshi Yamazaki (2004-2005,2007-2008)
Tomohito Yoneno (2011-2012)
Taichi Yoshimi (2010)
Alan Zinter (1999)


About Us  |  Site Map  |  Privacy Policy  |  Contact Us

Boxscores data is obtained free of charge from Retrosheet.org.

Please Support The Baseball Cube.